Toothbrush (Tamil)

Toothbrush

மஞ்சள் வெய்யிலின் நிறத்துக்கு ஈடாக நான் சாப்பிட்டுகொண்டிருந்த லெமன் சாதம் பளபளத்துக்கொண்டிருக்க,நான் அதை வெறித்தனமாக கபளீகரம்செய்து கொண்டிருந்ததை அந்த ரயிலின் உள்ள அனைத்து பயணிகளும் கண் இமைக்காமல் பார்த்துகொண்டிருந்த அந்த கண்கொள்ளா காட்சியை வர்ணிக்க எனக்கு வாய் இல்லை.அவ்ளோ பசி. வாய் முழுவதும்சாதம். தொட்டு கொள்ள உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் பாக்கெட் வாங்கினது ரொம்ப சௌகர்யமாக இருந்தது.

ஒரு அரை மணி நேரமாக,மானை புலி வேட்டை ஆடுவதுபோல் நான் சங்கீதா ஹோட்டலில் வாங்கிய பார்சலை வேட்டை ஆடி கொண்டு இருந்தேன். இரவு சாப்பாடு இனிதே சுபம் அடைந்ததை கொண்டாடும் விதமாக, பையில் வைத்து இருந்தஆரஞ்சு பழச்சுளைகளை உள்ளே தள்ளி விட்டு, உலகமே அதிரவைக்கும் படியாக ஏப்பத்தை விட்டதும் தான் என்னை சுற்றி இருந்த உலகமே எனக்கு புரிந்தது. திருச்சி ஸ்டேஷன் நாளை காலை 5 மணிக்கு வரும் என்று அம்மா சொல்லி இருக்க, காலை சூரியனை கூட கண்டிராத எனக்கு ஐந்து மணிக்கு முழிப்பது என்பது பிரம்ம பிரயத்னம்.

Continue reading

CBC Valentine’s Day Post – Chapter 7 – Ahalya Ramanathan

This is a chain love story as a part of CBC (Chennai Bloggers Club) chain story relay. In this we write a love story as this month is for love. 20 Bloggers will write one chapter of a love story to make a beautiful love story. 🙂   How do you know it will be a beautiful story? Never mind, Love stories are beautiful.

Catchup with the previous 6 chapters HERE


Chapter 7

CBC Post Pic

Ahalya Ramanathan

I know I’m letting in things to myself. This is weird to me. There have been times in my life when I wished I had someone for me –someone who can be with me forever. But this new change in my life which I’ve let it happen is completely out of circumstances. I should have let him go and never allowed him to gauge the subtle perturbations of my heart that seeks compensational affection that I’m exerting out of him. He is honest, lovable and someone who can be trusted. Not just because I’ve spent some three hours of my waiting time chatting away in glory with him, but something in me that involuntarily drifted my senses towards him.

After all the hearty conversations, I have become conscious again – conscious of not wanting to get hurt, to suffer another insomnia.

Continue reading

Come with me! – [Short Story]

As I was taking an indolent stroll in that lonely road, in the wee hours of freezing December, I found this glittering placard pointing towards the west with the bold letters shining red – Contemporary Arts Museum. Since the winter was more piercing, even with the fur coat dominating my feminine enclothing, I decided to give in to the warmth of the museum.

I stepped into the museum whose facade was well lit and showed signs of being operational even at this freaking hour of 2.00 am. The benignity of the lady at the counter was well expressed – graciousness personified. She smiled and gestured me to sign the entry register.

Sarah Parker. I entered my name with my cold white fingers precariously trying to hold the ball point tip pen.

Continue reading

Short Story: High on Coffee

He pulled her towards his bare chest and said, “We have almost found the exact thing”

“But how did you find it,” exclaimed Vaishnavi as she unclipped herself from Surendar’s arms, with her eyes full of excitement, and sat upright in the bed.

Vaishnavi was restless in her black spaghetti tops and crimson crushed cotton shorts, as it was a breakthrough in their research project for their final year course on journalism.

“Please tell me, now. puhleeeessss” she begged.

“Okay, I’ll just tell you how I found out. Remaining details, I’ll show you tomorrow”

“Okay, what’s it?” enquired Vaishnavi.

“I visited my native yesterday. There I met this person who takes care of Crematory,” sighed Surendar and said, “He helped me in collecting few samples from buried corpse”

“What’s that? Did you get them here?”

“Yes”

“Come on let me see…” said Vaishnavi excitingly with her eyes wide open.

“No, not now. I said tomorrow, in the library.”

“Okay…” she said frowning.

It was already half past eleven pm on a Sunday night. She has placed her head in his chest and he was caressing the strands of hair falling on her forehead, thinking about tomorrow’s course of actions. Just two months remaining for thesis submission. His heart was thumping fast. She could clearly hear the vibrations. He was slowly dozing off, holding her in his arms. In a few minutes, she too drifted to the land of dreams as she closed her eyes resting on her beloved’s chest.

●●●

Sitting alone in my room in the fifth floor of my apartment, it was very difficult for me to resist the urge. The urge to do it. I always tried to control my senses, but this time again, and every time, I fail before my own senses. I stand before my sub conscious, my head hanging down, and my own mind impregnated with the guilt.

Continue reading

Pinging from future

Have you ever been bored to death on a saturday afternoon and found no solace in your idiot box which always telecasts serials, neither the system full of movies and songs helped, nor Facebook, Twitter  gave a shoulder?

Yes, I’ve been subjected to such a situation and so I decided to shred some boredom. The last opened extracover.net was still open in my Firefox and some unexplainable force in me pointed me towards the bottom right corner where some online Ad was blinking in Red. It was a small box of ad about omegle website, which enables you to talk to strangers with complete anonymity.

I just thought of giving it a try, since you need not give your name or location or any details. It is upto you what you share and what you dont! (Come on you dont have to create or have an account in it, like the old school of Yahoo Messenger Chat Rooms where you require a  Yahoo email ID)

I opened the website and it offered me TEXT/VIDEO Chat. I selected TEXT chat. First few pings were from desperate guys craving for a horny chat. Everyone started with the famous ping

“ASL?”

I plainly disconnected the chat, initiating a new converstation with some random stranger. This happened quite a few times.

So when I disconnected the penultimate stranger who was asking me if I was Horny, a new converstation session was established and then came something interesting. In one of such random pings, there was someone who was more interested in establishing a conversation rather than knowing if the other side is a female stranger!

The remaining of our converstation went quite surprisingly interesting and we were totally in a different world of far future. A scientific possibility of a fictitious world.

In the chat, Stranger is referred by the same name and I am referred as “You”.

Presenting you the original transcript of our Omegle chat without any edits, right from the Omegle conversation initiation message!

Continue reading