Toothbrush (Tamil)

Toothbrush

மஞ்சள் வெய்யிலின் நிறத்துக்கு ஈடாக நான் சாப்பிட்டுகொண்டிருந்த லெமன் சாதம் பளபளத்துக்கொண்டிருக்க,நான் அதை வெறித்தனமாக கபளீகரம்செய்து கொண்டிருந்ததை அந்த ரயிலின் உள்ள அனைத்து பயணிகளும் கண் இமைக்காமல் பார்த்துகொண்டிருந்த அந்த கண்கொள்ளா காட்சியை வர்ணிக்க எனக்கு வாய் இல்லை.அவ்ளோ பசி. வாய் முழுவதும்சாதம். தொட்டு கொள்ள உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் பாக்கெட் வாங்கினது ரொம்ப சௌகர்யமாக இருந்தது.

ஒரு அரை மணி நேரமாக,மானை புலி வேட்டை ஆடுவதுபோல் நான் சங்கீதா ஹோட்டலில் வாங்கிய பார்சலை வேட்டை ஆடி கொண்டு இருந்தேன். இரவு சாப்பாடு இனிதே சுபம் அடைந்ததை கொண்டாடும் விதமாக, பையில் வைத்து இருந்தஆரஞ்சு பழச்சுளைகளை உள்ளே தள்ளி விட்டு, உலகமே அதிரவைக்கும் படியாக ஏப்பத்தை விட்டதும் தான் என்னை சுற்றி இருந்த உலகமே எனக்கு புரிந்தது. திருச்சி ஸ்டேஷன் நாளை காலை 5 மணிக்கு வரும் என்று அம்மா சொல்லி இருக்க, காலை சூரியனை கூட கண்டிராத எனக்கு ஐந்து மணிக்கு முழிப்பது என்பது பிரம்ம பிரயத்னம்.

Continue reading

Do Not Disturb

Even when the whole world goes berserk out of economic turbulence or a sudden onset of apocalypse or even a nuclear holocaust, some blessed lazy souls never give a tiniest of a botheration during their half draped blanket and a humming AC, cradling them to an eternal sleep on a Saturday morning. On one such occasion of my serendipity in travelling to far off places with chicks around, I felt a sudden tap on my bums, yanking me into the naked reality from my dream, flipping me to my back, left me gaping at the ceiling fan which gave me back an irate stare. Only moms have special privileges on their kids to tap on such ‘awww’ places.

My mom in her mission to shoo away the sleep monster, had her presence in my room equipped with broomstick. Her innate ability to wake me up was commendable. It was 10.30 am when I felt it’s too early to bid adieu to my bed. We spend most of our ‘precious’ time in bed, sometimes in the couch and the in dining table. I felt such preciousness is less valued by moms and dads when they wake you up for getting Odonil or Urid Dal from the nearby departmental store on a Saturday morning.

This time it was a different scenario altogether. I disengaged myself from my bed, brushed my teeth, performed my morning ablutions sincerely, drank Boost flipping the pages of TOI (Yes, I read TOI and I can still tell you that Pranab Mukherjee is the recent president of India, Mary Kom won bronze in the ongoing Olympics for India and also discriminate between the amount of fairness ranging from lowest value of school uniform washed in Tide Detergent to the extremities of Anushka Sharma’s underarms, courtesy Nivea White, without reading The Hindu newspaper!)

I kick started my bike and my dad hopped into the pillion seat.

***

As I parked my bike in front of the old dilapidated building situated in the intricate corners of the road, with murky waters by its side, bearing the name board – Life Insurance Corporation of India, I recollected the number of times I had asked my dad to open an online account in the bank for the ease of all financial transactions. I still go blitzkrieg on the idea of standing in the long queue in a building with puddle walls and messy counters.

The large hall was uncomfortably pregnant with umpteen number of paper files all over the tables, old computers running Widows XP with CRT monitors, the noisy fans suspended from the high ceilings, bespectacled large bindi, nose-ringed women, men in their dullest of the formal shirts and pants with slippers, their forehead adorned with markings of all colors covering most of the wavelength of a light spectrum – connoting their religious inclination towards all gods, caged in each counters with stuttering printers and monitors, counting the currency notes – frequently salivating them for friction. My dad appended himself in one of the queues and I was asked to join another – age old technique to advance faster in the concurrent queues!

I sometimes wondered the advancement of IT in our country and its reach to common man. My own dad was a standing example of how few people are still not comfortable with the IT and other utilities. One online banking account and one debit card – could have solved this weekend agony. I was slowly advancing in the queue and my dad was still in the same position in the other one. I had never given company to my dad for such visits. He still does all the electricity bill payment, Insurance premium or sometimes money withdrawal by paying a visit to the offices/banks located in the oldest of the buildings in the city.

“Why don’t you just pay it online using net banking or Debit card payment?” This must be my all time declarative mood when in confrontation with my dad on such matters. “I don’t know how to use it”, should be my dad’s all time reply when in confrontation with me on such matters.

As I handed over the cheque along with the premium payment letter to the lady in counter, with the details of the premium such as the policy number, policy maturity date, amount assured and next date of premium payment etc etc and etc, she gave a quick look into the letter noting down the policy number and started updating my details in the computer having a policy management software which had the boring grey application interface developed in Visual Basic 6. I know they couldn’t afford to procure softwares developed by CMMI level 5 firms. Such is life in government offices.

LIC premium successfully paid.

***

As I entered my room after an hour drive, in the scorching sun of 1.00 pm, I released myself from the Tee and jeans, leaving me just in my jockey, in front of the mirror. What I witnessed in the mirror couldn’t match euphoric cosmic display of celestial bodies.

Half of my arms covering the elbows to the fist have taken a dark form compared to the other covered regions of my body. Exactly at the point where my Tee’s sleeve ends, I could find a clear demarcation line. The skin tone above the line heading to my shoulders and the torso were as clear as milk (!) – Fair and flawless. The region below the sleeve line including the elbows, leading to my wrists and fingers were dark and shadowy. It looked as if I had dipped both my hands into a drum full of black paint, just above my elbow and had pulled it back. The afternoons are just effing hot that it tans your skin so badly and now I have to keep my sleeves covered for a week or so to get back the uniform distribution of my skin tone in the arms (Yes, guys too worry about this at times!) I didn’t want to feel like a zebra when roaming around in any of tam-brahm functions topless!

I’ve decided to wear my full sleeved Tee whenever I go out in the day time.

***

With advancement in the technology, there should be a better way to convince parents to chuck off the age old methods of financial transaction by filling out challans to withdraw money and to deposit in cheque to transfer money to someone and maintaining a passbook for all those transactions. The ease of net banking and fund transfers should be imparted to them somehow. Though I strictly adhere to internet for almost everything  – booking tickets – for bus or a movie, to transfer and receive money from friends or colleagues, I am somehow finding it a herculean task to cascade it to my parents as they are so insecure about the online frauds and malpractices. Thanks to the Dina Malar, Dina Thanthi, Mangayar Malar tamil dailies/monthlies which inflate such news and present them in a form of articles.

My mom warned me one day, ‘You are using Facebook right? Be careful in Facebook, it seems girls are conning guys by putting ‘beautiful photos’ and in the end killing them in a remote place. I read in this magazine. These days guys need to be careful’. I didn’t know whether to appreciate her affection towards me or to curse the non-awareness of her social networking usage. I remember my sister being warned for FB usage sometime back as putting a girls’ photo in the internet may invite more guys. I accept their concern but the way the information is falsely reported or incorrectly projected is definitely creating a false paradigm on things. One or two bad examples are subjugating the whole system in gutter. Exceptions cannot be examples.

Such cases have left a subterfuge in them about the internet way of doing things. I showcased my dad how it is easy to pay online and would take just 5 minutes for the whole process, by paying property tax online from the website’s net banking facility. My dad was also kind of elated, seeing the payment receipt which was generated in PDF and was available for quick download.

***

When will they learn and not disturb my weekend sleep!? 😉

Bathroom Singing :)

It was a very sultry afternoon yesterday. And the reason being a holiday, my mind never persuades me to get into the bathroom to take bath early in the morning. It would be better being in bed and the pleasure behind getting in to the half-sleep and half-awake state cannot be described in words. It’s the transient state of the mind where you and your mind engage in a serious Tug-Of-War.

Zwitterion

Zwitterion

It’s like the chemical state of the compound “ZWITTERION” in which the covalent bond is not fully broken and the electrovalent bond is not fully formed and having both positive and negative charges. The compound has one such amazing characteristic. I was experiencing the same. I was not fully out of sleep and not fully into sleep. I was just awake with a feeling of heavy eyelids. It was trying to block my view of my sister, who was sitting beside me engaged in a herculean task of waking me up. She is definitely equipped with enough patience, to wake me up. She would say, “I’m not her brother, I’m the elder brother of Kumbakarnan”. Hope You people know who is Kumbakarnan. He is the great-great demon king, who used to sleep for about 6 months at a stretch, without food, water or anything.

It was 8.00 AM
Her first effort to wake me up:

“Dei Elundhuruda” (Hey wake up man)
“mmmm…”, was my reply.
“Deeeeeeeei Elundhuruda” (Hey wake up man)
“konja neram kalichi. 5 Minutes. Please” (After some time. 5 Minutes. Please)
After some pinching and pushing
“Sariyaana somberi ma ivan” (He is one lazy dog, mom)
“mmmm….”, I acknowledged. Eyelids were still heavy over the eyes. The Mickey mouse in the pillow cover started getting blurred and slowly the upper eyelids and the lower eyelids slowly started shutting down (oooopss!! what did I say? Shutting down? Oh…Like a typical Software Engineer!!!).

That’s it. I’ve lost the control in the real world and started travelling to the virtual reality.

It was 8.30 AM
Her second effort to wake me up:

“Dei mani 8.30 aachu” (Hey, time is 8.30 now)

“Kalyaaaaaan…”

“Eruma Maadu” (Buffallo)
“mmmm…”
“Avanga avanga pera correct ah koopta daan yenna nu kaekkaraanga” (Only when u call people by their original names, they are responding to the call)
“5 minutes”, came the reply from me.
“dei poi kuli da. Innikki May 1st” (Hey go and take some bath. Today is May 1st). I didn’t understand the significance of today being the 1st of May and me bathing!!!

“Boost…”
“Adinga…Pal kooda theikkaama Boost kekudhu paaru” (Even without brushing, see how ‘it’ is asking boost)
“Seri pal thechittu kudikkiren” (OK I’ll have, after brushing)
She started watching the TV.

After 10 minutes.
“Dei Marupadiyum thoonguthu paaru” (See, how again he(it) went to sleep)

Suddenly I could hear someone shouting near my ears and pushing and pulling me hard.
“Elundhuru Anjali, Elundhuru…… Elundhuru Anjali, Elundhuru….. Elundhuru Anjali, Elundhuru”
(Get up Anjali, Get up…… Get up Anjali, Get up……Get up Anjali, Get up – for those who do not know why is she shouting the name anjali, please note that, Anjali is one cute, small, chubby little mentally challenged girl in the Tamil movie ANJALI and the siblings used to wake her up, shouting these words.)

Finally due to this nuisance that I was being subjected to, I got up from the bed getting annoyed to the core. I entered the bathroom which was lit bright due to the rays of Sun entering into it. After brushing for about 2 mins (!!!!), I got out of the bathroom and went to the kitchen to encounter my mom, who was making hot hot, soft, white, dough cakes. I was telling about IDLYs !!

Well, my mom was reciting the same age old phrase giving me a cup of Boost in my hand.

“Poi Kulichittu Vaa. Idly tharen Saapdu” (Go and take bath. I’ll give you Idly – Sorry English translation didn’t come exactly as to what my mom said.)

I snatched the towel from my Sister, who had just taken it from the almirah. I ignored the scorching look that she was shooting at me like the NdYAG Laser (Neodymium-Yttrium-Aluminum-Garnet Laser). I stepped into the bathroom.

Pouring down the water over my body was yet another heavenly feeling, in this scorching weather. For every mug of water that I poured over my head, I was enjoying the eternal bliss of the liquefied Di-Hydrogen Oxide (H2O).

Thanks to the water which was covering almost 75% of the earth.

It’s really true that “WATER IS THE ELIXIR OF LIFE”

¬–END—Well something is incomplete rite?

Yea, the Title! “BATHROOM SINGING”

Sorry, I missed it now please scroll above and insert the following sentence after the “(H2O).”

I was humming, “I’m not a perfect person….” in the bathroom.

Well that completes this post for today!!!

Itz Raining !!

“Itz raining…” came a shrill voice from drawing hall. That was my sister.

It was 7:00 AM…a pleasant Saturday early morning. Window panes were bearing tiny transparent pimples, which the rain droplets had caused. It was cool outside. It had just started drizzling. I was in my bed under the blanket, warm and cozy in half sleep. Eyes were refusing to let the light come in. People just don’t understand the bliss that lies behind the morning slumber. A sluggish state where you don’t know how to get up or you do not want the act of getting up to happen.

“Awesome Weather !!!!!!” My inner-self which is still awake said

“Yeah…..ahhhhhh (Yawn)” I yawned to acknowledge.

“Get up you lazy dog” again my inner-self

“Shut up” this is me..the real me

😦 Go get lost…” (My inner-self has started using smileys..!!!!). I didn’t care. I just wanted to sleep in this kewl weather. Nothing else I wanted to do

Again I was asleep. I could hear the rain drops hitting the ground. “wwoooooooowww…what an awesome state of mind??…” My thoughts wandered. I was there in the bed fast asleep…I could feel the gravity of the sleep which was pulling me deep down in to some state of mind, which I couldn’t explain here. It was some subconscious vortex into which I’m being pulled into…I could feel the chemical reactions that were taking place in my stomach. That feeling gave me comfort. A comfort of sleeping. The state of eternal Bliss!!!

“Hey get up…Paper boy didn’t come today. Get The Hindu, Dinamalar, and one Deccan Chronicle. Get up….” My sis again.

Why do people read newspapers early morning. ? I was interrogating myself on peoples’ ignorance on morning sleep. How can they afford to sacrifice such a nice time? I remembered one proverb TIME IS PRECIOUS. Time will not wait for anybody, so why wasting it when it is available right now at your feet? So continue sleeping. I closed my eyes.

“Podi…adellaam Mudiyathu ” I said  (“Get lost….That’s not possible”)

“Hey get up Anna. See the weather. How cool it is. It will be like a morning walk. You would have never seen this. (Anna = Brother)

“Hey get up. Appa has gone to temple. You should only go now…” This is mom (Appa = Father)

“ It is just 7:30 ma….who will keep all shops open???” I fumbled. I couldn’t speak as my face was held deep inside the pillow. I hugged the pillow and tried to sleep again, just then the voice came again

“Go n see how many people are awake…how many people go for morning walk…see how many people have started working…How would you know when you don’t get up??…” That was my mom.

“cha…”

I got up with all my weight of laziness pulling me back again towards the bed. I stepped into the bathroom. The floor was cool as ice. I felt lazy to brush but I had to. So I reached for the brush in the stand, laid the toothpaste from start to end of the bristles. After 10 minutes I came out.

“Ma…Coffee..”

“coming….”

After the hot coffee, I set out my journey in the cool weather to get newspapers. I came out of the house. The stray dog was happily sleeping under the car shed. My inner conscience didn’t respond to my thought. I was jealous over the dog and its undisturbed sleep. I got down the road and started walking slowly. There was a slight drizzle and cool breeze. I could smell the fragrance of the wet mud and a nice smell of the Poori Masala which was being prepared in the Fast Food nearby hindering my olfactory sense. Steam was emanating from the Idly cooker that was kept in the FF Stall.

I was clad in my light, sandalwood tinted, 3/4th Tracks and dark blue round neck t-shirt. I could see Goosebumps sprouting all over my skin coz of this chill Weather. My hands were chill and the Goosebumps were clearly visible as if somebody had planted something in my skin. I wiped the rain droplets that flowed down my hands. It had started raining! How can someone sell newspaper in this rain?. I’ve seen sellers spreading out all the newspaper on the platform and assemble each and every supplement together which are then distributed to many, to be sold out. I was searching for some place to protect myself getting drenched. And at last found one under a small petty shop. Time was melting like Ice. I waited for 15 mins. I wanted to leave and get back to my Bed. Some more people came running to protect themselves from the downpour. I was thinking about how can someone eat ice-cream when it rains. I heard some people like eating one. Trisha ate one in the movie Adhi. She came running in the rain fully drenched and ate a cup of ice-cream. Wandering Mind!

When I was about to leave. I saw her. I saw her, whom I haven’t seen before … She came running towards me, found one place to stand. She was standing next to me. She was partly drenched. She was wiping the droplets of water in her face. She looked Beautiful with that and I couldn’t stop seeing her. Her green color Patiala style chudidar was filling my eyes. My eyes were over flowing with the green color. I was thinking about some Go-Green Initiative. Is this the one?? She couldn’t control the curliness of her hair that fell on her eyes. She was holding it back frequently with her long thin fingers which were adorned with well kept tiny nails. Her duppatta was almost wet and I could notice that she was not comfortable with that. Anyways I couldn’t help her in that. She was already cute and this rain, this weather was making her cuter. She was in some hurry. She kept seeing her watch. I was thinking ….What the hell she is doing in this early rainy morning??

PING PONG. My Mobile Rang. It was a message alert. There was two option for me

1.Read and 2.Cancel.

I pressed Read Button.

The message read…

“Each day I meet
Someone New,
But Nvr find another
Person like u,
The world is full of people it true…
Yet no one ever equals U…
Gud Mrng :)”

 

People are too active to get up, so early in this Saturday morning and forward messages. Thanks to Technology. It has made people Active!!!!

“Hi….” Came the voice from behind. She was standing next to me.

“Hi …” I smiled. I didn’t want to leave!

“ Do you know where is the SBI ATM nearby??” She put her query innocently.

I was searching for words. I knew where it is. But my thoughts didn’t flow freely like Captain Cook Salt. I gained all my conscious. I came out of that lazy boy mind. I came out of the restless boy who lost his morning sleep. I delivered..

“Well..it’s in Big Street, near the School…You know that school rite?”. I  finished

“Yeah OK……I’ll see that. Thank You”

“No props…” I said. The rain had stopped. I started leaving. She started with me. We found that, both of us were heading towards the same street.

“Oh…you too going this way??” I asked her in an anticipation to continue the conversation

“Yeah, so u too?” she smiled and came forward.

“I’m Archana” She introduced herself. “We just came to this place last night…wanted to go for a morning stroll. But then it started raining..and I had to come under the shelter..hehe…”  She was smiling. I don’t know how girls smile so much! As she said this I was expected to introduce myself. So I told her my name.

“So where are you from?” I asked.

“I’m from Bangalore. I’m staying in my aunt’s house here in Chennai. Just came last night. I told you before….”

“Yeah fine….so what are you up to? College?”. I was unable to guess her age. I knew it’s ‘not so called a gud practice’ to ask a girl, her age. And don’t want to take any risks asking something which you ought not to! I previous had experiences guessing a girl’s age incorrectly. Thank god the consequence didn’t turn out worse.

“College is over & I’m waiting for my call letter from….” She mentioned a well known software firm.

“Oh cool…So enjoying your holidays I guess…”

“No yaar…It was fun initially but I got bored of killing time like hell…how long to wait? It’s been 4 months I’m whiling away time…” she exposed her cute frustration in her face.

The small wrinkle on her forehead, which was alive for a momentary period of time, added to her cuteness. The short-lived change, that brought an expression, that made the me blind, in spite of my perfect vision still under operation!!

“Oho..It will take time. They’ll call randomly…” I was telling her as if I decide the recruitment process of the firm in which she got placed.

“Hey…you didn’t tell me what are you doing??” she winked.

“you didn’t ask me!..” I replied. I was trying to get into my Humor Shoes but then didn’t want to spoil the image (!!???) which I had built for the past 10 minutes. The ATM was nearing.

“I’m a Software Engg” I said. She acknowledged.

“Anyways nice meeting you. It was good talking to you…” She ended. I was taken aback. I didn’t expect that this conversation will end so soon 😦. Are we going to leave without exchanging any Mobile no,  mail ID, Gtalk ID, ORKUT name…what is this? Is this what you expect after a long conversation. That too with a girl who u have been looking at admiring her green dress, nails, face with raindrops n all ??. I was thinking of ways to get some contact. But how?? I was thinking. Thinking hard on information retrieval. God Please help…

He helped me of course ! When she started leaving towards the ATM entry, My Mobile rang PING PONG. She turned back and smiled. I was cursing the one who is sending messages at this time. What else to do? It struck in my mind, in that Microsecond gap when I took the cell out from my pocket.. The processors inside me has started working fast. Grrrrr8 Idea. This will surely work. No time to waste, I acted fast. I was ready to take risk at the cost of my mobile.

“uuuuffffffff” I shouted and dropped my cell down!!!!! It landed with a THUD and dismantled itself on the floor. The back panel was lying near my feet. The Battery was thrown somewhere away. It wasn’t a Nokia model

“What happened?” she came back with some concern in her face which I noticed again.

“Nothing….I dropped my cell..ptch” I said sadly bending down to reach my Mobile’s different parts! I was sad & Happy. Sad for my mobile’s present condition. Happy on my victory of her getting back to me. I picked up the parts & was assembling. Things were wet.

“Is that fine?” She looked at my dilapidated (!!??) mobile.

“I should check” I said. I switched it on and asked her “Hey can I use your cell. Just wanna check, calling my mobile.”

“Sure” She handed over her mobile to me and I started keying in my mobile number in the pressing her mobile’s rubber key pad and pressed CALL.

My Mobile rang. The screen was blinking with some unknown number calling message. “Its working. Fine” I said. “Well that’s my Number you wanted to know” came the voice . I lifted my face up in astonishment.

When I lifted my face I couldn’t see her. She was not there. She has gone. I saw my other hand. It was empty. Where did her mobile go? I couldn’t understand what was happening. I saw the sky. The atmosphere was clear. No rain. No Wet Roads. I was lying  in a bed in a corner of an empty dark room. I could see the tiny dust particles rising in the Beam of Sunlight, which is entering the room through the exhaust fan vent. I was bewildered on the events happening. What has happened? Where is the ATM? Where am I? What am I doing in this dark, dusty, abandoned, cobwebbed room. Each of my hands and legs were tied to the poles near the bed. I tried to shout. But I was unable to. My volume was totally lowered. I was shouting, but it appeared as if I was whispering to myself. No point in shouting now. I turned, twisted, strained to relieve myself from this torture. I  could see something written on my hand. I twisted it and the words read…..I WANNA PLAY A GAME ! ARE YOU READY? LET THE GAME BEGIN !!!! I was horrified. I remember watching the horror movie S.A.W, sometime before in my system. Now I had to free myself from this trap. I didn’t know what to do!!! I looked down on the floor…..

Three papers were lying untouched.

THE HINDU

DINAMALAR

DECCAN CHRONICLE

“I don’t want to play this game” I shouted. My heartbeat was at its peak.

I could feel some sharp instrument doing something in my hand. I closed my eyes &  shouted again “I don’t want to play this game”

“Who asked you to play a game, early in this morning? Get up you ‘loose’ (loosu = mad). See the time its 7:40 now” came the voice from behind.

I opened my eyes. Blinked twice, thrice. I could see my sister standing beside me and waking me up. I was at home in the same Bed, warm & cozy with my naughty sister disturbing as usual. Thank God!!!!. I’m not playing any game now. I’m not tied to any Pole. I’m not in any old, dusty, abandoned, cobwebbed room. I got up and sat straight. My heart was still beating heavily. I saw my computer table. Two New DVDs of ‘S.A.W’ movie were lying on the table My sister was looking at me like some comedy happening in front of her. I saw my hand. Something was written in it. My eyes opened wide. I read thru the lines It read.

LOOSU GET UP…LOOSU GET UP

My sister has scribbled it. I smiled. I looked out of the window pane. It was slightly drizzling. But the nightmare has driven all my sleepiness in air. I had watched the movie last night till 12:00. That’s the effect. I got down the bed and proceeded towards the bathroom with my toothbrush. Mom gave a cup of Coffee. I was sipping it slowly thinking about the dream I had just few minutes before. My sister came near me with her cup of coffee and asked

“What game were you talking about when I was scribbling in your hand Anna?”

“I didn’t talk anything about any game?. Gone mad uh?” I said

“No Anna. You were blabbering when you are asleep” she was giggling. I realized that, I was shouting really. I was somniloquing (Talking when sleeping)

“Oh you are asking about that? Actually, you see……in my dream, I wanted to play NFS, but my friend was asking me to play Age of Empires. I was telling him I don’t want to play that game. OK…OK go and get me my wallet and umbrella. I’ll go and get the newspapers.” I said and started my morning walk.

I was still thinking about…..what’s her name?…errr…the girl in..whats the color of her dress??…blue?…no no it must be red I suppose. I was walking alone in the streets. Nobody was awake. I could see the stray dog awake under the car shed. I could smell the fragrance of the wet mud and the nice smell of the Poori Masala which was being prepared in the Fast Food nearby….

PING PONG. Message Alert !!! I took my cell out and opened the unread message. It read….

“Each day I meet

Someone New,

But Nvr find another

Person like u,

The world is full of people it true…

Yet no one ever equals U…

Gud Mrng :)”


The Message seemedso familiar!!!